Det ekonomiska kretsloppet gör att landets ekonomi fungerar.

HUSHÅLLEN

– Hushållen, alltså vi privatpersoner, är grunden i det ekonomiska kretsloppet. 
– Det är vi privatpersoner som förser företagen och den offentliga sektorn med arbetskraft. För det får vi lön.
– Av den lönen går minst 1/3 till inkomstskatt = till den offentliga sektorn. 
– Vi köper (konsumerar) varor och tjänster för lönen vi tjänar. 
– Av offentliga sektorn köper vi t.ex. mediciner
– Av företagen köper vi saker i affärer och på nätet, plus att vi köper tjänster av t.ex snickare och frisörer.
– Beroende av banker (Spara, Låna, Investera)

FÖRETAGEN

– Företagen är en viktig del i det ekonomiska kretsloppet
– Anställer hushållen (privatpersoner) och betalar ut löner
– Betalar skatt till den offentliga sektorn på det de tjänar
– Kan ha både andra företag, hushåll och offentliga sektorn som kunder (t.ex städning hos privatpersoner (hushållen), andra företag och i skolor (offentlig sektor)
– Beroende av banker

OFFENTLIGA SEKTORN

– Staten, Kommunerna, Landstingen
– Erbjuder tjänster till alla invånare (t.ex skolor, vård, bibliotek, bygga motorvägar)
– Anställer hushållens arbetskraft, lärare, poliser, undersköterskor och betalar lön till dem.
– Offentliga sektorns inkomster kommer från skatter som hushållen och företagen betalar
– Ger bidrag till hushållen, barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag, mm

BANKER

Läs mer om bankerna här

Bankernas uppgift är att förmedla pengar från de som har ett överskott till de som har ett underskott
– Lånar ut pengar till hushåll, företag och offentliga sektorn
– Utan banker skulle det inte finnas tillräckligt med pengar (kapital) i omlopp för de övriga delarna i kretsloppet
– Beroende av att hushållen, företagen och offentliga sektorn sätter in pengar på banken (banken lånar dina pengar och du får inlåningsränta på dina sparade pengar)
– Banken lånar ut pengar och tar ut en avgift (utlåningsränta)
– Banken tjänar pengar på skillnaden mellan inlåningsränta och utlåningsränta (Kallas för ”räntegapet”)
– Utlåningsräntan är alltid högre än inlåningsräntan

UTLANDET

Kommer snart mer info