Bankers huvudsakliga uppgift är att förmedla pengar från de som har mycket pengar (överskott) till de som har lite pengar (underskott). Bankerna tjänar pengar på att företagen, hushållen och offentliga sektorn sparar pengar och lånar pengar.

Bankernas roll i det ekonomiska kretsloppet

Banker är en viktig aktör i det ekonomiska kretsloppet. Vi klarar oss inte utan banker och de klarar sig inte utan oss. Alltså är vi beroende av varandra för att landet ska fungera.

Spara pengar och få inlåningsränta

När hushållen, alltså du, samt företagen och den offentliga sektorn sätter in pengar på ett bankkonto så betyder det egentligen att vi lånar ut våra pengar till banken. Banken i sin tur lånar sedan ut pengarna till den som är i behov av lån. Nu ser du ju inte detta på ditt bankkonto, då det är pengar som hela tiden snabbt rullar in och ut. Dina sparade pengar kommer inte att försvinna och du har alltid tillgång till det belopp som du har insatt på kontot.

Som tack för att du har pengarna insatta på banken så får du inlåningsränta.

Inlåningsräntan (Överkurs)

Hur hög ränta du får på dina pengar beror dels på vilken bank du väljer att ha pengarna på, men även hur mycket pengar du sparar och under hur lång tid de ligger orörda på ditt bankkonto. Man kan välja att ”låsa” pengarna under en viss tid och på så sätt få högre ränta av banken. Ju längre tid du låser dina pengar, desto högre ränta kan banken erbjuda att ge dig. De är ju beroende av att få låna dina pengar så länge som möjligt och betalar därför mer ränta till dig om du sparar dem i banken utan att ta ut dem.

Exempel på inlåningsränta:

Bank6 mån1 år3 år
Swedbank1,75%2,5%2,78%
Swedbank inlåningsränta 2022-10-25

Spara pengar på olika sätt

Man kan spara pengar på olika sätt i en bank. Det vanligast är att man sparar pengar på ett sparkonto och genom att man väljer att ha fri tillgång till pengarna (låg ränta) eller att man låser pengarna under en viss tid (högre ränta).

Spara i aktier och aktiefonder (Överkurs)

En aktie är en del i ett företag. Vad aktier kostar varierar hela tiden, varje sekund faktiskt. Du kan förlora pengar på att spara i aktier, men även tjäna pengar. Allt handlar om hur mycket du köper aktierna för och hur mycket du säljer de för.

Priset för en aktie är väldigt olika beroende på vilket förtag du köper aktien i. Exempelvis så kostar i dag (2022-10-25) en aktie i H&M (Hennes & Mauritz) 115 kr medan en aktie i företaget Telia kostar 28 kr. Du kan själv starta ett aktiekonto och välja vilja aktier du vill köpa och sälja, eller du låter du banken sköta dina aktieaffärer genom att spara pengarna i aktiefonder. Aktiefonder är flera aktier samlade i en aktieportfölj.

Banken är beroende av oss och vi är beroende av banken

Om inte bankernas fanns, så skulle det inte finnas tillräckligt med kapital i omlopp till de andra delarna i det ekonomiska kretsloppet. Med det menas att bankerna är viktig för hushållen, företagen och offentliga sektorn. Precis som att vi är viktiga för banken. Alla aktörer är beroende av varandra för att det ska fungera i ett land. Har hushållen inga pengar så kan de behöva låna pengar av banken för att klara vardagen, eller för att köpa ett hus eller en bil som tar dem till sitt arbete.

Som tack för att du får låna pengar av banken måste du betala ”utlåningsränta”, alltså en avgift.

Ett företag kanske måste låna pengar av banker för att kunna köpa in de varor de ska sälja. Lånet kan sedan betalas tillbaka till banken, när hushållen har köpt och betalat varorna av företaget. Pengarna cirkulerar alltså runt, runt mellan aktörerna och därför är banken viktig för alla parter.

Låna pengar och betala utlåningsränta

Mer info kommer snart

Källa: Utkik Samhällskunskap 2014, Swedbank, Avanza